نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/30
کل خالص ارزش دارائی ها 541,034,624,307 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 997,267 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 968,331 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 998,872 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 542,517

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/06/16

مدیر صندوق:

مشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور

مدیر ثبت:

مشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك)

مدیران سرمایه گذاری:

معصومه ميرمحمدي، حسين عبدي، نوش آفرين سيار

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين