بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعاتی وجود ندارد!
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 200,115,274,668 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 995,464 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 995,464 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 998,478 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 201,027

صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/06/16

مدیر صندوق:

مشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

مدیر ثبت:

مشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك)

مدیران سرمایه گذاری:

سميرا سليماني، معصومه ميرمحمدي، حسين عبدي

حسابرس:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین